Korzyści wynikające z planowania przedoperacyjnego

Mimo że do użytku wprowadzanych jest wiele technologii planowanie przedoperacyjne W dzisiejszych czasach proces ten z pewnością nie jest niczym nowym, ale w ostatnich latach pojawiło się wiele nowych rozwiązań. Jednak planowanie może być czasem pomijane, ze szkodą zarówno dla pacjenta, jak i dla chirurga.

Poniżej zebraliśmy kilka podstawowych korzyści wynikających z planowania przedoperacyjnego!

5 korzyści z planowania przedoperacyjnego

1. Poprawa bezpieczeństwa pacjentów

Brak planowania przedoperacyjnego często wynika z nadmiernej pewności siebie chirurga. Niestety, nadmierna pewność siebie może prowadzić do błędów ze strony chirurga, na czym cierpi pacjent. Właściwe zaplanowanie każdej procedury pozwala poświęcić czas i naprawdę ocenić, kiedy pacjent jest gotowy, co zapewnia najbezpieczniejszą procedurę dla pacjenta. Kolejną ważną rzeczą, na którą należy zwrócić uwagę, jest ilość opóźnień śródoperacyjnych, które mogą przybierać różne formy, takie jak konieczność użycia dodatkowych narzędzi i implantów lub wymagane czasy przerw.

2. Proaktywna analiza awarii

Gdy chirurdzy popełnią błąd, niezależnie od tego, jak duży czy mały, bardzo ważne jest, aby w razie potrzeby zastosować odpowiednie procedury. sektor opieki zdrowotnej przeanalizowanie błędu, aby mieć pewność, że nigdy więcej się nie powtórzy. Planowanie przedoperacyjne pozwoli potwierdzić, że istnieją proaktywne procesy analizy błędów, co zapewni szerszy nadzór. Przeglądanie nowych i starych przypadków pomoże zidentyfikować nowe i stare tryby błędów, z których chirurdzy mogą wyciągnąć wnioski.

3. Usprawnienie komunikacji

Planowanie przedoperacyjne pomaga poprawić komunikację i umiejętności interpersonalne, dzięki czemu wszyscy czują się bardziej komfortowo na sali operacyjnej. Poprawia wczesną komunikację i pomaga z dużym wyprzedzeniem określić taktykę operacyjną na sali operacyjnej, a także kluczowe etapy redukcji i unieruchomienia. Daje to chirurgowi możliwość określenia potrzeb a priori i zaplanowania ich jeszcze przed rozpoczęciem zabiegu. Dodatkowo można podzielić te zadania na poszczególne etapy i zapisać je na papierze, aby wszyscy zaangażowani mieli jasny obraz tego, co i kiedy ma się wydarzyć.

4. Większa wiedza chirurgiczna

Ponieważ planowanie przedoperacyjne wymaga przygotowania, oprócz określenia oczekiwanego wyniku i wczesnego ustalenia, czy cel został osiągnięty, poprawia ono wiedzę chirurgiczną. Podążając tą drogą, stwarza się możliwość ciągłego dostosowywania i ulepszania procesów w celu zapewnienia najlepszych wyników zarówno dla chirurga, jak i pacjenta. Chociaż większość środowisk operacyjnych ma przewidywalne wyniki, planowanie na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń może sprawić, że w razie problemów wszystko będzie przebiegać sprawniej.

5. Zadbaj o to, aby żaden kamień nie został pominięty

Korzystanie z list kontrolnych może być żmudnym procesem, ale są one tak często stosowane w medycynie z ważnego powodu: pozwalają podzielić bardzo skomplikowane zadania na części i zapewnić, że nic nie zostanie pominięte. Jest to szczególnie ważne na sali operacyjnej, gdzie chirurdzy i personel medyczny muszą wykonywać skomplikowane zabiegi. Planowanie przedoperacyjne i udostępnianie list kontrolnych może sprawić, że cały personel będzie wiedział, co należy zrobić, i że będzie miał do dyspozycji wszystkie właściwe narzędzia.

Ponieważ na sali operacyjnej istnieje wiele marginesów błędu, listy kontrolne poprawiają komunikację, metody i dyscyplinę. Wymuszają one funkcje i ograniczenia kształtujące zachowanie.